Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Kopaszyn - Grylewo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 906 313,00 zł

Opis inwestycji

Wartość inwestycji: 1 906 313,15 zł

Wkład własny Powiatu Wągrowieckiego: 814 614,62 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 w kwocie: 1 091 698,53 zł.

Szczegóły inwestycji

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 1.819.497,56 zł, z czego 40 %, czyli 727.799,03 zł to wkład własny Powiatu, a 60 %, czyli 1.091. 698,53 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi powiatowej nr 1602P obejmuje odcinek o długości 990 m. W ramach zadania ułożone zostaną nowe warstwy bitumiczne oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 1,0 m.

Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, naprawa uszkodzonej nawierzchni, usprawnienie odprowadzanie wód deszczowych z korony jezdni.