Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1603P odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Siedleczko

  • Łączna kwota inwestycji: 398 991,00 zł

Opis inwestycji

We wtorek 22 września nastąpił odbiór końcowy wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Siedleczko – granica Gminy Wągrowiec. Odbioru dokonał m. in. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

Szczegóły inwestycji

Najkorzystniejszą ofertę, zgodną z kryteriami oceny ofert oraz bilansu ceny i okresu gwarancji złożyła w postepowaniu przetargowym złożyła Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie.
W ramach zawartej umowy wykonano:
– remont istniejącego przepustu,
– korekcyjne frezowanie istniejącej nawierzchni,
 położenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W – warstwa wiążąca o grubości 4 cm,
– położenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca o grubości 4 cm,
 położenie nawierzchni z SMA8S – warstwa ścieralna o grubości 3 cm,
 wykonanie i utwardzenie pobocza po obu stronach jezdni.
Łącznie wyremontowano odcinek długości 710 metrów. Remont odbywał się w dniach 24 lipca – 10 września. Całkowity koszt remontu wyniósł 398 991,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2020.