Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1605P we wsi Potulice

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Potulice

  • Łączna kwota inwestycji: 399 995,00 zł

Opis inwestycji

Wyremontowano 500 m drogi powiatowej nr 1605P we wsi Potulice. W odbiorze technicznym, który odbył się w środę 11 września, uczestniczył Wicestarosta Michał Piechocki.

 

Szczegóły inwestycji

Wykonawcą prac był Zakład Wielobranżowy „Trans – Bruk” z Nekli. Całkowity koszt to 399 995,82 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego.