Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1696 P na odcinku Mieścisko – Budziejewko

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mieścisko – Budziejewko

  • Łączna kwota inwestycji: 957 436,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowanie: 559 339,06 zł,

Wartość zawartej umowy: 957 436,92 zł

Szczegóły inwestycji

Odbiór końcowy robót na  wyremontowanym odcinku drogi nastąpił w dniu 15.09.2023 roku.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 932.231,77 zł, z czego 40 %, czyli 372.892,71 zł to wkład własny powiatu, a 60 %, czyli 559.339,06 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonana została wymiana warstwy bitumicznej oraz remont przepustu. Remont został przeprowadzony na odcinku o długości 910 m. Geometria drogi oraz jej cechy techniczne pozostały bez zmian. Oznakowanie pionowe po wykonaniu prac remontowych zostało wymienione. W obrębie remontowanego przepustu zamontowane zostały też bariery ochronne.

Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina.