Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi w Żabiczynie

  • Rok inwestycji: 2008

  • Miejsce inwestycji: Żabiczyn

  • Łączna kwota inwestycji: 663 570,00 zł

Opis inwestycji