Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont przepustu przy drodze powiatowej nr 1590P w Smuszewie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Smuszewo

  • Łączna kwota inwestycji: 19 849,00 zł

Opis inwestycji