Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Srebrna Góra

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowane: 49 000,00 zł.

Wkład własny: 1 000,00 zł

Dofinasowanie zostanie przekazanie Parafii na podstawie uchwały  nr LIV/435/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. św. Mikołaja w Srebrnej Górze.