Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja budynku szkoły ZS nr 2 w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 463 333,00 zł

Opis inwestycji

Kwota dofinansowania Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 750 000,00 zł

W 2008 r. w ramach renowacji wymieniono pokrycie dachowe, instalację odgromową oraz zabezpieczono konstrukcję drewnianą dachu.