Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec

  • Rok inwestycji: 2021-2028

  • Miejsce inwestycji: Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 3 886 609,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

Województwo Wielkopolskie złożyło do PKP PLK S.A. formularz zgłoszenia do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 dla projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec." W dniu 24 listopada 2020 r. projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru wniosków do Programu Kolej+. W dniu 19 marca 2021 r. Województwo Wielkopolskie, Powiat Czarnkowo-Trzcianecki, Powiat Obornicki, Powiat Wągrowiecki, Gmina Czarnków, Gmina Lubasz, Gmina Połajewo, Gmina Ryczywół, Gmina Rogoźno, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec oraz Miasto Czarnków zawarły porozumienie w ramach którego ustalono zasady współfinansowania opracowania wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla tego projektu. Złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+. Zadanie zostanie dofinansowane w 85%, pozostałe 15% zostanie sfinansowane solidarnie przez samorządy województwa, powiatów i gmin leżących wzdłuż projektowanych linii. Zgodnie z deklaracjami Roberta Pilarczyka – Dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, na wspomnianych liniach planowane jest uruchomienie 10 par pociągów na dobę. Modernizowane linie 390 (Czarnków – Bzowo Goraj) oraz 236 (Bzowo Goraj – Rogoźno – Wągrowiec) mają pozostać jednotorowe i niezelektryfikowane, pociągi mają na nich kursować z prędkością do 120 km/h. Przewidziano obsługę pasażerską na minimum 11 przystankach: Czarnków, Czarnków Zachodni, Bzowo Goraj, Lubasz k. Czarnkowa, Jędrzejewo Wlkp., Połajewo, Ryczywół, Rogoźno, Runowo k. Wągrowca, Wągrowiec Zachód i Wągrowiec. Projekt uzyskał pozytywną opinię i został zakwalifikowany po II etapie do realizacji w kwietniu 2022 r. Realizacja projektu powinna się zakończyć 31.12.2028 r., a jego koszt wyniesie ok. 602 mln zł. Powiat Wągrowiecki zadeklarował i podpisał umowę o pomocy finansowej w 2023 roku, na realizacje tego zadania w wysokości 3 886 609,00 zł z podziałem na lata 2023 – 2028.