Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2017-2022

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 31 800 000,00 zł

Opis inwestycji

Wartość zadania ok. 30.000.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Rozbudowa i modernizacja szpitala jest to dotychczas największym zadaniem inwestycyjnym powiatu. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 30 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 3 mln zł.

W trakcie swojego wystąpienia Wojewoda Wielkopolski poinformował o przekazaniu karetki na rzecz szpitala w Wągrowcu.

Zakończone zadanie inwestycyjne obejmowało dobudowę nowej części szpitala oraz remont generalny istniejącego budynku. W dobudowanej nowej części obiektu szpitalnego o pow. 1827 m2 swoje nowe lokalizacje znalazły krytycznie istotne dla funkcjonowania całości jednostki organizacyjne: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny Oddziału Chirurgicznego, Blok zabiegowy Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Wybudowano także zupełnie nową, frontową strefę wejścia do budynku. Remont generalny objął wszystkie kondygnacje budynku głównego szpitala. Min. wymieniono łącznie ponad 70 km sieci wewnętrznych (gazów medycznych, ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnych, ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania, hydrantowej). Ułożono 200 km nowej sieci teletechnicznej (elektrycznej, internetowej, telefonicznej, przyzywowej, systemu p.poż.).

Rozbudowa i modernizacja umożliwiła dostosowanie obiektu szpitalnego do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów. Dzięki wykonaniu inwestycji zdecydowanemu polepszeniu uległy warunki pracy kadry medycznej oraz komfort pobytu pacjentów. M.in. dodatkowo wybudowana winda umożliwia szybki i bezpośredni transport pacjentów w najcięższym stanie z SOR na poziom Bloku Operacyjnego czy do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wzmocnione zostało bezpieczeństwo pacjentów i personelu – pojawiły się nowe, wydzielone drogi komunikacji i ewakuacji na wypadek zdarzeń kryzysowych, a do dyspozycji pacjentów jest więcej sal jedno- i dwuosobowych. Zmodernizowano zaplecze sanitarno-higieniczne. Zainstalowano nowy system klimatyzacji i wentylacji całego obiektu.

Generalnym Wykonawcą zadania była firma WEGNER sp. z o.o., sp. k. z Poznania.

Podczas otwarcia nie zabrakło również mieszkańców powiatu, którzy mieli możliwość zapoznania się z efektem prac projektantów oraz wykonawców. Ponadto mogli wykonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiar saturacji oraz pomiar stężenia cukru we krwi. Dla osób szczególnie zainteresowanych zdrowym trybem życia prowadzone były konsultacje specjalisty z zakresu fitoterapii i fitofarmakologii. Przy tej okazji panie w wieku 50-69 lat mogły zapisać się na bezpłatną, cyfrową mammografię, która zostanie przeprowadzona 8 listopada br.