Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 120 000,00 zł

Opis inwestycji

Pierwszym etapem przygotowań do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej – ulica Reja w Wągrowcu” jest opracowanie projektu. W związku z powyższym w ramach partycypacji społecznej w zadaniu odbyły się konsultacje społeczne. Zgodnie z założeniami koncepcji  szerokość samej jezdni ma zostać zwężona do 6 metrów. Powstać ma ścieżka rowerowa. Wymieniony ma zostać asfalt, chodniki, założone nowe lampy led, doświetlone przejścia dla pieszych.