Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skoki

  • Łączna kwota inwestycji: 4 134 694,00 zł

Opis inwestycji

Okres realizacji: 2020- 2022, Umowa z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 30.11.2020 roku:

Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 2 425 130,55 zł

Umowa z wykonawcą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 21.12.2020 roku:

Wartość zawartej umowy – 4 134 694,03 zł.

Szczegóły inwestycji

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Wągrowiecki. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa podpisana przez Powiat Wągrowiecki z Wojewodą Wielkopolskim 30 listopada 2020 roku.  Następnie rozstrzygnięty został przetarg na jej wykonanie, a umowa z wykonawcą podpisana została 21 grudnia 2020 roku. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania – 31.08.2022 r.

Realizacja tego przedsięwzięcia w cyklu wieloletnim wynika z zakresu robót do wykonania. Rozbudowa dotyczy także infrastruktury niezwiązanej z drogą powiatową. Znaczna część zadania to wykonanie kanalizacji deszczowej, która odbierać będzie wody opadowe nie tylko z ul. Antoniewskiej, ale z kilku ulic miejskich (drogi gminne) z przyległych osiedli. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne będące zadaniem gminy. Z tego też wynika fakt  udziału finansowego Miasta i Gminy Skoki w realizacji zadania.

Ustalenie zakresu zadanie, współfinansowanie przez Miasto i Gminę Skoki oraz termin realizacji został sformalizowany Uchwałą nr XXII/193/2020 podjętą przez Radę Miejską Gminy Skoki 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej w latach 2021 i 2022. Podpisano również stosowną umowę pomiędzy obydwoma samorządami. Realizacja rozbudowy ul. Antoniewskiej w cyklu dwuletnim pozwoliła na uzyskanie oszczędności w przetargu. Wartość kosztorysowa robót wynosiła ponad 8 mln zł, a wybrana w przetargu najkorzystniejsza oferta, na którą podpisano umowę to 4,1 mln zł. Bardzo duże oszczędności wynikają właśnie z możliwości realizacja zadania przez wykonawcę w okresie jesienno – zimowym oraz wczesną wiosną.