Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sprzęt ratujący życie dla wągrowieckiego szpitala

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 240 000,00 zł

Opis inwestycji

We wtorek 26 września 2023 r. Szpital Powiatowy w Wągrowcu odebrał przyznany i sfinansowany w ramach projektu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sprzęt medyczny, bezpośrednio ratujący życie i zdrowie pacjentów obejmowanych opieką przez zespoły ratownictwa medycznego.

W efekcie pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez dyrekcję ZOZ-u wniosku, ambulanse zostaną doposażone w pięć nowych najwyższej klasy jednostek wyposażenia: trzy respiratory ratowniczo-transportowe (marki Weinmann Medumat, każdy o wartości 30 tys, zł), urządzenie do kompresji klatki piersiowej (typu Lucas – o wartości 70 tys.) oraz defibrylator z kardiomonitorem i teletransmisją danych (typu LifePak 15 – o wartości 80 tys. zł). Urządzenia są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

ZOZ w Wągrowcu zabezpiecza wyznaczony rejon operacyjny poprzez całodobową gotowość trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. Dwa z nich wyposażone są zgodnie ze standardem określonym dla Zespołu „P” (podstawowy), a jeden zgodnie ze standardem dla zespołu „S” (specjalistyczny). Dzięki otrzymanemu wyposażeniu możliwe będzie wyrównanie standardu sprzętowego do najwyższego poziomu, co oznacza w praktyce, że na pokładzie każdego ambulansu dyżurnego znajdować się będzie sprzęt umożliwiający udzielanie pomocy i bezpieczny transport pacjentów nawet w najbardziej poważnym stanie zagrożenia zdrowia i życia.