Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Strzelnica wirtualna dla ZS nr 1, ul. Kcyńska 48

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 150 660,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowanie  Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”

Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty

Kwota przyznanej pomocy to 127.190,00 zł

Wkład własny wynosi 33.810,00 zł

Szczegóły inwestycji

W dniu 31.01.2023 r. oficjalnie oddano do użytku młodzieży szkolnej w Zespole Szkół NR 1 wirtualną strzelnicę. Zakupiony sprzęt to laserowy system ze specjalistycznym oprogramowaniem, zawierający broń treningową działającą w systemie blow-back, zasilaną green-gaz.  Strzelecki system szkolno-treningowy został opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. W skład strzelnicy wchodzi projektor, tablet, klawiatura bezprzewodowa, 4 repliki pistoletu GLOCK 19 oraz 4 repliki karabinu M 4.

Nowoczesny sprzęt umożliwia strzelanie na 4 torach w przedmioty ruchome w terenie, na strzelnicy zamkniętej oraz rozbudowę o własne plansze. Strzelanie może odbywać się w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej.  System pozwala na trening strzelecki na odległość od celu 10 m, 25 m, 100 m,  daje też możliwość wgrania planszy pod bezpośrednie potrzeby użytkownika np. strzelanie w metrze w celu odbicia zakładnika itp. W systemie wprowadzono metody wspomagające proces uczenia się posługiwania bronią oraz techniki pozwalające odtwarzać pełen proces oddawania strzału.

Prawo do korzystania z wirtualnej strzelnicy będą mają: uczniowie szkół prowadzących, działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa; organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, przedstawiciele służb mundurowych; podmioty (osoby) upoważnione przez samorząd terytorialny.