Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System kolejkowy w Wydziale Komunikacji

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

W trosce o wygodę mieszkańców oraz w celu usprawnienia obsługi interesanta 10 września br. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu uruchomiony został system kolejkowy.

Szczegóły inwestycji

Zadaniem systemu kolejkowego, obsługującego dział rejestracji  pojazdów, jest usprawnienie obsługi interesantów poprzez przydzielenie im miejsca w kolejce oraz zarządzanie kolejnością przyjęć. System pozwala na sprawne zarządzanie ruchem interesantów, ograniczenie czasu ich oczekiwania oraz częściowe wyeliminowanie kolejek. Oprócz korzyści płynących z redukowania kolejek, system kompletuje dane statystyczne, które pomagają kontrolować natężenie ruchu w danym okresie i na danym stanowisku.

Średni czas oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego wynosi zaledwie 5 min 13 sek., a na pozostałe sprawy 7 min 2 sek. Od momentu uruchomienia systemu tj. 10 września 2019 r. do 23 września 2019 r. obsłużone zostały łącznie 1364 osoby, z czego 568 osób odbierało dowód rejestracyjny, a 796 osób załatwiało pozostałe sprawy.

Docelowo system kolejkowy ma objąć również dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jak to działa?

By skorzystać z systemu kolejkowego, po wejściu do wydziału, należy udać się do pomieszczenia poczekalni i pobrać bilet z numerem z biletomatu (biletomat wyposażony jest w ekran, który obsługujemy dotykiem, wybierając stosowne opcje).

Obsługa urządzenia jest intuicyjna, rejestracja w systemie polega na wykonaniu następujących czynności:

  • wyborze rodzaju sprawy, którą chcą Państwo załatwić,
  • pobraniu i zachowaniu wydrukowanego przez urządzenie biletu,
  • po zakończeniu powyższych czynności oczekujemy na wezwanie

Za pomocą komunikatu głosowego oraz informacji wyświetlanej na monitorze interesant zostanie poinformowany, przy którym stanowisku zostanie obsłużony.