Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

  • Rok inwestycji: 2012

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 166 097,00 zł

Opis inwestycji

Wartość projektu 959 919,97 zł

Szczegóły inwestycji

W latach 2010-2012 w ramach termomodernizacji wymieniono stolarkę okienną i drzwiową  w budynku szkoły.