Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wzmocnienie jakości świadczeń poprzez dopasażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz modernizację i wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 7 900 000,00 zł

Opis inwestycji

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki naboru przeznaczonego na wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w ramach Funduszu Medycznego. Wągrowiecki szpital otrzyma z funduszu 7,9 mln zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Wzmocnienie jakości świadczeń poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz modernizację i wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w latach 2018-2022 zrealizował projekt rozbudowy budynku głównego Szpitala, efektem czego było przeniesienie SOR do nowej dobudowanej części, zwiększenie powierzchni, wydzielenie wymaganych obszarów. Środki przeznaczone zostaną na zakup i wymianę wyposażenia SOR oraz zakup nowego tomografu komputerowego do Pracowni Tomografii Komputerowej.

Oprócz nowego tomografu komputerowego zakupione zostaną m.in.: aparat do znieczulenia z monitorem, respiratory, stół operacyjno-zabiegowy, aparat USG, defibrylatory z kardiowersją i teletransmisją, kardiomonitory, aparaty EKG, laryngoskopy, pompy infuzyjne.

Celem programu jest wyrównanie szans społeczności powiatu z mieszkańcami dużych miast, w zakresie standardu wyposażenia i dostępności specjalistycznego sprzętu, poprawienie warunków pracy personelu medycznego oraz podniesienie jakości udzielanych świadczeń dzięki użyciu nowoczesnego sprzętu.