Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zadanie pn.:„Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Srebrna Góra

  • Łączna kwota inwestycji: 950 000,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowanie: 931.000,00 zł,

Wkład własny 2%: 19.000,00 zł,

Wartość zadania: 950.000,00 zł.

Szczegóły inwestycji

W ramach inwestycji planowane są następujące prace w pałacu: dachowe prace rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu, obróbki blacharskie, elewacja (wzmocnienie strukturalne podłoża, tynkowanie, roboty wykończeniowe elementów sztukatorskich, prace malarskie, roboty przygotowawcze i towarzyszące), wymiana stopni schodowych i pokrycia stropu, wzmocnienie strukturalne podłoża, izolacja przeciwwilgociowa;

– w kaplicy pałacu: prace rozbiórkowe, wykonanie posadzki z wykładziny PVC, roboty malarskie, wymiana stolarki drzwiowej.

Zaplanowane prace są niezbędne do zachowania zabytkowego charakteru pałacu, zwiększenia komfortu pobytu mieszkańców DPS, zapewnienia dostępu do potrzeb religijnych i duchowych.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja 2.