Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS- CoV-2

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 290 000,00 zł

Opis inwestycji

Z uwagi na pandemię COVID -19 realizacja zadanie była niezbędna do zapewnienia  jak najlepszej opieki medycznej chorym u których wykryto cOVID-19 i wymagających hospitalizacji. Zadanie zostało sfinansowane przez Powiat Wągrowiecki oraz Gminę Miejską Wągrowiec, Gminę Wągrowiec, Gminę Mieścisko, Miasto i Gminę Gołańcz, Miasto i Gminę Skoki, Gminę Damasławek oraz Gminę Wapno.