Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej dla powiatowego oddziału WOPR

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 120 000,00 zł

Opis inwestycji

W piątek 16 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu podpisano umowę na zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej, przeznaczonej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego, Oddział Powiatowy w Wągrowcu.

Szczegóły inwestycji

Ze strony Powiatu Wągrowieckiego, jako kupujący, umowę podpisali Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Robert Woźniak – Członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego. Jako sprzedający umowę podpisał Szymon Nowak, reprezentujący firmę GTW Marine z Chodzieży. W podpisaniu umowy udział wziął również Grzegorz Ziółkowski – Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego, Oddział Powiatowy w Wągrowcu. Koszt zakupu łodzi wynosi 120 000 zł brutto. Łódź zostanie dostarczona w terminie 14 dni od podpisania umowy. Zakup został dofinansowany przez następujące podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 60 000 zł brutto, Powiat Wągrowiecki – 20 000 zł brutto, Gminę Wiejską Wągrowiec – 20 000 zł  brutto oraz Gminę Miejską Wągrowiec – 20 000 zł brutto.