Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup tomografu komputerowego, urządzeń do sterylizatorni oraz sprzętu wysokospecjalistycznego dla SP ZOZ w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2009/2010

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 5 110 526,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie dofinansowanie w kwocie 3 091 520,93 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w  województwie.